Användarinstruktioner för lån av trailer med/utan båt

  • Trailern får lånas högst ett dygn.
  • Den ska alltid vara låst om den är påkopplad till bilen.
  • Om den parkeras ensam ska den låsas med kätting.
  • Maxlasten är 350 kg. 
  • Maxhastighet för framförande av trailern är 80 km/h.
  • Rapportera omedelbart eventuella fel som uppstår till båtfogden.
  • Om du bara vill låna trailern – knuffa då av båten försiktigt på några bildäck. Glöm inte att dra på båten igen när du lämnar tillbaka trailern.

Obs!! Glöm inte att justera tillbaka hjulinställningarna om du ändrat dem!
Glöm heller inte att spänna fast stödbenet innan du kör!

Stäng meny