Användarinstruktioner för Gunnöbåten

Obs! Om båten skadats genom vårdslöshet kan du bli ersättningsskyldig. Beslut fattas av styrelsen.

  • Båten ligger den lilla bryggan nere vid klubbhuset plats nr 10.
  • Båten är utrustad med ekolod och en 15hk Yamaha.
  • Medtag alltid sjökort, Pukaviksbukten är full med förrädiska stenar.
  • Felanmäl alltid alla skador (till båtfogden) som inträffat under fisketuren direkt du kommer iland.
  • Är båten skadad när du ska använda den, anmäl detta före fisketuren. Anmälan sker till båtfogden.
  • Städa ur båten från tång och annan bråte. Kontrollera alltid förtöjningen innan du lämnar båten.
  • Tanken finns i klubblokalen – den ska vara full då den återlämnas. Detta för att användaren av båten alltid ska betala för den bensin som förbrukats.
  • Tanka alltid med 95-oktanig bensin, miljöklass 1. 
  • Bokning av båten görs i pärmen i klubblokalen som tidigare.
Stäng meny