Tillbaka

     Permanent regeländring för fiske i Bredagyl.

 

Då regeländringen att införa meta ha slagit väl ut. Fortsätter vi permanent med det. Vill dock poängtera att missköts de kommer åtgärder att vidtagas. Inga fiskekort kommer att säljas till allmänheten under lördagar och söndagar.

För att de hela tiden skall finnas rimliga mängder fisk att fiska på, är det viktigt att varje fångst bokförs i fångstjournalen vid sjön. Styrelsen använder fångstjournalen som grund för beslut när ny fisk behöver sättas.

 

Fiskeregler klubbsjön Bredagyl

 

1. Fiske i Bredagyl är endast för medlemmar i Mieådalens SFK. Förutom att vi säljer 5st dagskort till allmänheten måndag till fredag.

 

2. Medlemskort ska vid fiske bäras väl synligt (t ex på armen).

 

3. Ingen Catch and Release. Fångad fisk är upptagen fisk

 

4. Endast spinn, haspel och fluga är tillåtet. Endast ett fiskande fiskespö per medlem. Vid vinterfiske högst 10 angeldon per medlem.

 

5. Mete med mask / räka eller agnad krok är tillåtet. Gäller enbart lördagar och söndagar.

 

6. Högst 2 laxartade fiskar får tagas per dag och som mest 8 fiskar per månad. Allt räknat per medlemskort.

 

7. Fångad fisk skall alltid rapporteras på därför avsedd plats vid sjön.

 

8. Var aktsam om naturen, skräpa inte ner, cigarettfimpar får ej kastas i vattnet eller läggas på bryggorna. Fisken sväljer fimparna och lider en kvalfull död.

 

9. Eld får endast göras upp på därför avsedd plats och vid lämplig väderlek.

 

10. Flytringsfiske är tillåtet dock ej medhavda gummibåtar. Parkering utanför grinden vid 29.an är förbjudet. Gäller ej de med giltigt tillstånd och fiskevakter i tjänst.

 

11. Medlem som bryter mot dessa regler kan bli avstängd eller utesluten ur klubben.