Nycklar till klubblokalen

Vi har installerat ett iLOC låssystem till klubblokalen.

Vill du ha tillgång till klubblokalen för hämtning av nycklar till båtar eller fiskekort, måste du hämta ut en egen nyckel.

OBS!! Nyckeln är personlig och lämnas endast ut till dem som är över 18 år, för medlemmar under 18 år ska förälder ansvara för nyckeln.

Depositionsavgift tas ut med 300 kr. och skall betalas in på klubbens bankgiro 5872-0020 (ingen kontant betalning)

Tag kontakt med kassör Ingemar Andersson på email kassor@mieadalen.se eller telefon 070-376 22 23

Stäng meny