Protokoll från klubbmöte den 17 november 2010.

1.          Mötet öppnades av ordf. Björn Svensson

2.          Dagordningen godkändes.

3.          Mötets utlysande ansågs behörigt.

4.          Aktiviteter.

Förslag på resa till Bornholm över ett veckoslut.

En vecka till Norge för fiske i havet.

Hökensås var ytterligare ett förslag.

5.          Kassören rapporterade att kassan är god, samt att förbundet höjer medlemsavgiften 10 kr.

6.          Ungdomsverksamheten är pga. få deltagare och för få ledare på låg nivå.

7.          Plan för renovering av klubblokalen ska tagas fram till årsmötet.

Även klubbstugan behöver en underhållsplan.

8.          Klubbsjön.

Översyn av bryggor under vintern.

512 kg fisk är insatt under året.

Bryggorna gav upphov till diskussion om man skulle bygga dem med annan teknik o material.

9.          Laxfestivalen.

Planering pågår och den kommer att genomföras under tre dagar To-Fr-Lö under vecka 20.

10.  Gäddfestivalen.

Tävlingen är genomförd på ett från sponsorer och tävlande uppskattat sätt. Dock behövs det flera funktionärer och att flera klubbmedlemmar

hjälper till i förberedelserna inför tävlingen.

11.   Båtar.

Nyckel till bommen vid Gönnön ska anskaffas och den ”nya” motorn ska servas.

12.   Fiskekortens användande diskuterades, dessa ska bäras synliga vid klubbens fiskevatten.

13.   Ordförande tackade de ca. 20-talet närvarande och avslutade mötet.

 

 

Sekreterare Inge Tegvald                            Ordförande Björn Svensson

 

                  Tillbaka